anernes historie

anernes historie

Diagram for person i fokus

Kommentar

Mit digitale slægtstræ er lavet udfra kilder i kirkebøger, folketællinger, skifter, gamle aviser, billeder med mere. Der kan være usikkerhed omkring data for specielt årene før 1700, da jeg ikke med sikkerhed kan vide om personen er født i sognet eller er flyttet til det pågældende sogn. En evt usikkerhed er noteret under noterne.

Under mit arbejde med skifterne i familien, fik jeg lyst til at kikke lidt på anernes klæder og den gotiske skrift for klædestykket, se link i menuen. 


Alle nulevende personer er udeladt og anernes eventuelle børn er omtalt i noterne under den enkelte. 

Oprettet: 8. jan. 2020